Bảng giá

Hyundai Grand i10

MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT – VND)
Grand i10 1.2MT Base (Hatchback) 330,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Grand i10 1.2MT Base (Sedan) 350,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Grand i10 1.2MT (Hatchback) 370,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Grand i10 1.2MT (Sedan) 390,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Grand i10 1.2AT (Hatchback) 405,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Grand i10 1.2AT (Sedan) 415,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
hyundai accent

Hyundai Accent

MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT – VND)
Accent 1.4 MT (Tiêu Chuẩn) 435,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Accent 1.4 MT 480,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Accent 1.4 AT 510,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Accent 1.4 AT ( Đặc Biệt) 555,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ

Hyundai Elantra

MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT – VND)
Elantra 1.6 MT 580,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Elantra 1.6 AT 655,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Elantra 2.0 AT 699,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Elantra Sport 1.6 AT 769,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ

Hyundai Kona

MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT – VND)
Kona 2.0 Tiêu Chuẩn 636,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Kona 2.0 Đặc Biệt 699,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Kona 1.6 Turbo 750,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ

Hyundai Tuscon

MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT – VND)
TucSon 2.0  AT (Xăng Thường) 799,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
TucSon 2.0 AT ( Xăng đặc biệt) 878,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
TucSon 1.6 AT Turbo 932,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
TuSon 2.0 AT ( Dầu Đặc biệt ) 940,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
hyundai santafe

Hyundai SantaFe

MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT – VND)
Santafe 2.4 AT 2WD 7 chỗ xăng (tiêu chuẩn) 1,000,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Santafe 2.2 AT 2WD 7 chỗ dầu (tiêu chuẩn) 1,060,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Santafe 2.4 AT 4WD 7 chỗ xăng (đặc biệt) 1,140,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Santafe 2.2 AT 4WD 7 chỗ dầu – (đặc biệt) 1,200,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Santafe 2.4 AT 4WD 7 chỗ xăng (Cao Cấp) 1,185,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Santafe 2.2 AT 4WD 7 chỗ dầu (Cao Cấp) 1,245,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ

Hyundai Solati 16 chỗ

MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT – VND)
Hyundai Solati MT 1,080,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ

Hyundai Solati Limousine

MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT – VND)
Limousine 11 chỗ 1,280,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Limousine 12 chỗ 1,445,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Limousine 10 chỗ ĐB 1,385,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ